Referanseprosjekter

Totalentreprise Sørenget oppvekstsenter 2009.

Totalentreprise nytt vannbåren varmeanlegg Træna sykehjem 2010.

Totalentreprise nytt vannbåren varmeanlegg Grong VGS 2010.

Totalentreprise nytt vannbåren varmeanlegg Byggcon Namsos 2011.

Totalentreprise Ranemsletta Barnehage 2010-2011.

Beskrevet entreprise siktedukfabrikken Bygg 2 2012.

Beskrevet entreprise Snåsa Helsesenter 2012.

Totalentreprise nytt vannbåren varmeanlegg Ytre Namdal VGS bygg E-F 2011.

Totalentreprise Ytre Namdal VGS E-F 2011.

Totalentreprise  Renovering Overhalla sjukeheim. 2012.

Totalentrprise Kløvertunet leiligheter Namdalseid. 2012-13.

Totalentreprise Varme/sanitær Nm vekst 2013.

Totalentreprise Varme/sanitær/kjøling. Maritim senter Rørvik 2013.

Totalentreprise Nye kontor/garderober Parmaq 2013-14.

Totalprosjekt Sanitær/sprinkler. leiligheter Bjørn Sjåstad 2014.

Totalprosjekt Utbygging Spar Skage 2014.

Totalprosjekt Omsorgsboliger Høylandet 2014-15.

Totalprosjekt varme/sanitær/høytrykkvasker Namdal Rensefisk Flatanger 2015-16

Totalprosjekt 8 stk omsorgsboliger Namdalseid 2016.

Totalprosjekt 9 stk flyktningeboliger Grong 2016.

Totalprosjekt Solvang Barnehage Namsos 2016.

Totalprosjekt Grong tannklinikk 2016-17.

Totalprosjekt Sanitær/trykkluft Namsos lufthavn Namsos 2016.

Totalprosjekt Nytt teknisk rom Apollo. Parmaq Overhalla 2017.

Totalprosjekt Burgerking Namsos 2017.

Totalprosjekt Varme/sanitær/kjøling/trykkluft. Kvatninga planteskole Overhalla 2017

Bolighus Tom Lona Overhalla.

Bolighus Nils Petter Risberg Overhalla.

Hytte Bjørgan Estil.

Hytte Bjørgan Odd Erling Brøndbo.

Bolighus Erlend Hasselvold Overhalla.

Bolighus Vidar Bruvoll Overhalla.

Bolighus Hanne Brattberg Overhalla.

Bolighus Odd Erling Brøndbo Namsos.

Hus Janikke Haugan/Gro Skjærvik Namsos.

Hus Jørgen Mølna Namdalseid.

Hytte Jan Ivar kyllo Lierne.

Hytte Frank Dille Jøa.

Hus Haldor Holien Namsos.

Hus Mona Øvereng Overhalla.

Hus Sturla Ytterdal Bangdalen.

Hytte Morten Hugdal Bjørgan.

Hus Daniel Haugan Overhalla.

Hus Hansen Rørvik.

Prestbolig Høylandelt